Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Myśli przewodnie VIII Zjazdu JBE

Z MARYJĄ, NIEWIASTĄ EUCHARYSTII, NA DROGACH CHRYSTUSOWEJ EWANGELII

Maryja głosi Chrystusa i Jego Ewangelię

Od początku swojego istnienia Maryja , stworzona w łasce - Niepokalana i w dalszych, kolejnych etapach swojego życia , w zjednoczeniu z Trójcą Świętą, pełni „zbawczą służbę”. Po Zwiastowaniu chce dzielić się Miłością , którą jest Jezus, jak podczas Nawiedzenia czy w Betlejem.

W innej scenie ewangelicznej, w Dniu Pięćdziesiątnicy Apostołowie wraz Maryją trwali na modlitwie w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego. Maryja rozumiała co znaczy Jego obecność. Jako Matka Jezusa posiadała już tę łaskę w swoim sercu. Wszyscy wtedy zostali napełnieniDuchem Świętym, aby mogli głosić Ewangelię. Papież św. Jan Paweł II nawiązując do tego wydarzenia prosi Matkę Bożą: Maryjo, która swą modlitwą wsparłaś początek ewangelizacji podjętej przez Apostołów… prowadź nas ! Nazywa Ją Gwiazdą Nowej Ewangelizacji.

Czy można wyobrazić sobie głoszenie Ewangelii Chrystusowej bez Maryi ?

Jedynie Maryja jako Matka Syna Bożego dotykała Bożych tajemnic, dlatego też jest o Niej powiedziane, że wszystkie te sprawy wiernie zachowywała w swoim sercu. Nikt inny nie był doskonalej zjednoczony z Chrystusem niż Maryja w całym Jego życiu - od chwili Poczęcia aż po Ofiarę Krzyża na górze Kalwarii. Wydarzenie Kalwarii jest i zawsze pozostanie kresem - znakiem dojścia do celu na drogach ewangelizacji wraz z Maryją. Z przebitego boku Chrystusa ukrzyżowanego, jak ze źródła wypłynęły krew i woda i tu odczytujemy objawiony , chociaż „niewypowiedziany „ Testament z Krzyża - Eucharystię, w której uczestniczy Maryja. Ona, jako Matka Kościoła , ma przyprowadzić ludy i narody do źródła Wody Żywej, otworzyć serce człowieka na przyjęcie Miłości Chrystusa. Kościół daje nam Eucharystię.


Maryjne wezwania fatimskie do życia Eucharystycznego

Wydarzenia fatimskie od początku naznaczone były znakiem Eucharystii. Trójce pastuszków, przed spotkaniem z Matką Boża, objawił się Anioł. Trzymał w ręce kielich nad którym unosiła się święta Hostia. Po tym wydarzeniu u dzieci zrodziło się pragnienie bliskości z Chrystusem , chociaż jeszcze nie rozumiały swojej misji. Dopiero spotkania z Maryją , Piękną Panią jaśniejącą światłem , dokonują w nich przemiany serc. Spełniają Jej prośby , codziennie odmawiają różaniec , dużo się modlą, często obchodzą kościół dookoła lub przed Tabernakulum adorują Najświętszy Sakrament. Gotowe są wynagradzać za grzechy obrażające Boga i ratować grzeszników . Ofiarowują swoje dobre uczynki. Maryja wtajemnicza je w trudne sprawy pokoju na świecie. Ukazana im została wizja piekła . Maryja prosi o wynagradzanie Jej Niepokalanemu Sercu, które obrażane, jest także boleścią Serca Jej Syna.

Czy objawienia fatimskie kryją w sobie wezwania Maryi do życia eucharystycznego ?

Jest prośba Maryi o odmawianie Różańca. Modlitwa różańcowa jako uwielbienie Jezusa, zachwyt i podziw dla mądrości Bożych tajemnic jest formą życia , w której uczestniczy i do której wzywa nas Maryja. Ona pragnie przebywać w bliskości ze swoimi dziećmi poprzez to nieustanne „Zdrowaś”. Pragnie też naszej bliskości ze swoim Synem.„Wędrówka” z Maryją odbywa się w jednym kierunku - do Jezusa ! Na tę „wędrówkę składa się całe nasze „wszystko”, ponieważ nie ma tajemnic w Różańcu oderwanych od naszego życia i vice versa . Modlitwa różańcowa z Maryją wnosi coś szczególnego - Światło. Tego Światła doświadczyły dzieci z Fatimy , wtedy wielbiły Trójcę Przenajświętszą i Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

Maryja pyta, czy dzieci chcą się ofiarować Panu Bogu, wynagradzać i modlić się za grzeszników.

Spełniły one te oczekiwania i stały się wzorem ewangelicznego życia , w którym najważniejszą rolę odgrywała miłość do Chrystusa. Pełnia tej miłości objawia się podczas Eucharystii. . Tak jak Jezus wynagradza Ojcu Niebieskiemu za nasze grzechy składając Najświętszą Ofiarę , tak Maryja wzywa nas do uczestnictwa w tym wynagradzaniu. Ponieważ nie jesteśmy tak doskonali jak Ona - Pełna Łaski , możemy to uczynić przez Jej Niepokalane Serce. Dzieciom z Fatimy powiedziała, że jest ono obrażane . Poprosiła o Eucharystię i Komunia św. wynagradzająca w pierwsze soboty miesiąca jako zadośćuczynienie za zło pochodzące od tych, którzy nie wiedzą co czynią. Maryja jest Ucieczką Grzeszników, przez jej miłosierne , Niepokalane Serce oni także mogą dostąpić zbawienia.


Jasnogórska Ewangelizacja Eucharystyczna przez Maryję

Jasna Góra jest miejscem , gdzie doświadcza się majestatu i potęgi Maryi jako Matki i Królowej. Przez wieki uczestniczyła w ważnych wydarzeniach historii Polski, zwyciężała, broniła od niebezpieczeństw. Jest Matką Zawierzenia, budzi zaufanie, mamy w Niej oparcie. Słowa modlitwy Pod Twoja Obronę nie brzmią nigdzie tak wymownie jak na Jasnej Górze. Wszystko to, całe otoczenie i „ urząd „ Maryi nadany Jej przez Boga jednak nie przytłacza tych, którzy tu przybywają. Maryja z woli Pana upodobała sobie stworzyć na Jasnej Górze DOM dla wszystkich ludzi i być dla nich Matką. Właśnie Jej macierzyństwo wyróżnia to Święte Miejsce. Przybywają tu rzesze pielgrzymów, a Ona każdego z osobna wysłucha, obdarzy ciepłem i czułością, doda otuchy i nadziei. Jasna Góra nigdy nie była miejscem objawień jak inne Sanktuaria. Tu Maryja „mówi” do serc, otwiera na łaskę, na działanie Boga ; tak jak w Kanie Galilejskiej, abyśmy wiedzieli co czynić i to jest to dla nas przesłanie Ewangelii „Idźcie i głoście”.

Wielki Pontyfikat św. Jana Pawła II niesie nowe wyzwanie i jednocześnie wezwanie do ewangelizacji eucharystycznej, określone w Encyklice o Eucharystii w następujący sposób : moment celebracji Eucharystycznej i Adoracji nie mogą być oddzielone od drogi formacji w wierze, od obowiązku służby i obowiązku świadectwa w kościele i świecie.

Misję ewangelizacyjną z Jasnej Góry , w jakimś stopniu , pełni w tym względzie Różaniec . Kard. S. Wyszyński wzywał: Modlitwą powiążcie wszystkie wasze serca , by stały się murem obronnym Kościoła Chrystusowego ,qaaq pod opieką Zwycięskiej Pani Jasnogórskie j / Kard. S. Wyszyński/. Pięćdziesiąt lat temu powstała Jasnogórska Rodzina Różańcowa . Matka Boża szerzej otworzyła serca pielgrzymów na modlitwę różańcowa w łączności z Jasną Górą. Wspólnota, która ma swoje Centrum na Jasnej Górze , działa w rozproszeniu , ośrodki i grupy modlitwy różańcowej są najczęściej dziełem pielgrzymów jasnogórskich w ich środowiskach parafialnych . Łączy je poczucie jedności , które umacnia wieź z Maryją Jasnogórską.

Istotne znaczenie dla ewangelizacji eucharystycznej z Jasnej Góry przez Różaniec mogą mieć przemyślenia + śp. O. Zachariasza Jabłońskiego. W 2009r. na spotkaniu największych Wspólnot Maryjnych odniósł się do Tajemnic Światła. Mając na względzie program zadany Kościołowi na III Tysiąclecie chrześcijaństwa - kontemplacji Chrystusa wraz Maryją - apelował o zgłębianie myśli przewodnich tych Tajemnic na Jasnej Górze . Trzeba wsłuchać się w głos Mary, która teraz przemawia jak w Kanie Galilejskiej, wzywa do nawrócenia i prowadzi do Eucharystii. Polecił, aby rozważać te Tajemnice częściej niż inne, uczynić tematem spotkań i opracowań teologicznych na potrzeby ewangelizacji. Przede wszystkim nasycić to miejsce duchowością ‘misteriów światła’, aby promieniowało na naszą Ojczyznę i świat.

Rok Eucharystii / 2004-2005/ożywił kult Eucharystii m.in. na Jasnej Górze. Metropolita Częstochowski abp Stanisław Nowak erygował Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne. Z tej okazji powiedział: Tu, na Jasnej Górze zapalamy nowe Światło - Miłość do Chrystusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Powstało ono na gruncie Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej. W miejscach ożywionego ruchu modlitwy różańcowej tworzą się grupy Adoracji Najświętszego Sakramentu, które zapalają to nowe światło jak „świeca od świecy” . Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne integruje kręgi Adoracji Najświętszego Sakramentu także z poza Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej na Zjazdach Formacyjnych. Są one organizowane na Jasnej Górze w marcu, w tym roku po raz ósmy.

Trzeba zauważyć, że Maryja Jasnogórska „wyrusza” niekiedy na drogi ewangelizacji eucharystycznej. Od 2008r. kolejne ołtarze „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju” zatrzymują się na Jasnej Górze i stąd jakby wychodziły z błogosławieństwem Królowej Polski „udają się” do różnych miejsc na świecie/ dotychczas trafiły do: Jerozolimy, Medjugorie, Oziornoje, Jamusukro i Kibeho/. Powstają wokół nich Centra Adoracji Najświętszego Sakramentu, które mają też coś w sobie z jasnogórskiego Światła - spojrzenie Maryi i wsparte modlitwą Jej błogosławieństwo.

I chociaż Wielki Pontyfikat św. Jana Pawła II zakończył się w Roku Eucharystii na znak zwycięstwa Chrystusa, to droga do zwycięstwa prowadzi przez Maryję.

O. Ryszard M. Żuber OFM Conv.
Zofia Chmielewska
Barbara Wagner

Święto Zwiastowania NMP
25 marca 2017r.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!