Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

IX Zjazd Formacyjny JBE na Jasnej Górze - relacja (cz.2)

DUCH ŚWIĘTY PROWADZI DO EUCHARYSTII PRZEZ MARYJĘ

IX ZJAZD JASNOGÓRSKIEGO BRACTWA EUCHARYSTYCZNEGO

W Domu Matki

Na progu Jasnogórskiego Wieczernika w Sali Papieskiej zebrało się grono czcicieli Najświętszego Sakramentu na swoim dorocznym zjeździe . Przedstawiciele i delegacje Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego przybyli z różnych stron Polski , między innymi z: Bełchatowa, Chorzelowa z Ks. Kustoszem Andrzejem Ramsem, Ełku, Głowna, Kielc, Kluk, Łodzi, Mrągowa z Ks.Antonim Micińskim, Parzna z Ks. Proboszczem Janem Cholewą , Płońska, Poznania, Częstochowy… W spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci z grupy kilkunastu Parafii Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu ( 24/7) : Ełk ,Warszawa , Wyszków z ks. Grzegorzem . Jak co roku nie zabrakło największych Wspólnot Maryjnych: Stowarzyszenia Rycerstwa Niepokalanej - O.Ryszarda M.Żubera OFM Conv. , Legionu Maryi , Bożego Ekologicznego Rolnictwa z jego przedstawicielami: Panią Anną Bednarek i Panem Zbigniewem Kurasiem. Na nasze zaproszenie przybył Wójt Gminy Kluki Pan Karol Sikora z Małżonką oraz grupa Dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Wandy Malczewskiej i nauczycielami, Panią Małgorzatą i Panią Aleksandrą.

Łączyły się z nami duchowo inne ośrodki , za granicą: Chicago, Paryż, Ateny , z których nadeszły materiały oraz w kraju : Białystok , Bartoszyce , Szczecin, Złoczew, Nowe Skalmierzyce , Wrocław… i wiele osób indywidualnych - członków Jasnogórskiego Bractwa Eucharystycznego, także nasi honorowi Goście, którzy nie mogli przybyć: Pani prof. Maria Janik – Czachor z Rodziną /kuzyni Czcigodnej Służebnicy Bożej Wandy Malczewskiej/ i Pan redaktor „Echa z Parzna”Mirosław Orzechowski. Zgromadziliśmy się w liczbie, którą przyrównać można do cudownego połowu ryb/ J 21,11/

Pan Wieczernik przygotował

W nowej, pięknej scenerii Sali Papieskiej czuje się obecność Wielkich Pasterzy Kościoła, Czcigodnego Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego i Św. Papieża Jana Pawła II. Utrwaleni zostali na misternych mozaikach zdobiących ściany auli . W odświętnym wystroju tego miejsca pojawiają się symbole eucharystyczne , krzyż Męki Pana , przepasany biała chustą z rozpiętą Hostią splamioną kroplami krwi i winne grona. Jest też znak Ducha Świętego – w niebieskiej przestrzeni promieniująca białym światłem gołębica i przesłanie naszego Zjazdu „Duch Święty prowadzi do Eucharystii przez Maryję”. Jak w kwitnącym ogrodzie rzędy biało-czerwonych róż i tulipanów „stanęły” na rocznicę 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Jednocześnie zdobią one wizerunki Czcigodnej Służebnicy Bożej Wandy Malczewskiej, Czcicielki Eucharystii, Wielkiej Polki, która była zwiastunem wolności naszej umiłowanej Ojczyzny jeszcze w czasach zaborów.

Ukryty w Przenajświętszej Hostii przychodzisz do nas Panie jak do Wieczernika . Promieniujesz światłem Ducha , dla którego Monstrancja pozostaje jedynie -ziemskiego blasku - otoczeniem .My, jak na wzburzonym morzu, jak podczas gwałtownej burzy wielbimy Cię klęcząc , stojąc, leżąc krzyżem na ziemi, zaniepokojeni nawet przerażeni. Skąd ta muzyka, grzmoty jak po uderzeniu pioruna.

A do Ciebie płyną słowa miłości , do Ciebie, który JESTEŚ ! Duch Święty rozdaje Twoją Żywą Obecność .”Bądź uwielbiony Duchu Święty. Ożywiłeś Słowo Boga. Największy cud naszego istnienia to cud ożywienia Słowa Boga; Słowa, któremu na imię MIŁOŚĆ, któremu na imię Jezus Chrystus, nasz Pan, nasz Zbawiciel, nasz Odkupiciel i nasze wszystko”.

Trwa adoracja. Pani Wiesława kontynuuje: „Duchu Święty, dziękuję Ci za tych ludzi, którzy maja Twoje skrzydła, Twojego ducha, którzy nie wrzeszczą , nie

krzyczą, nie zakrzykują Twoich natchnień. Dziękuję Ci za ludzi, którzy noszą Twoje tchnienie, Twoje skrzydła, którzy przez Ciebie i przez Twoje Dary Ducha Świętego wielbią Boga w wielkiej ciszy i pokorze, którzy nie przeszkadzają w medytacji, nie przeszkadzają… Złagodziły się odgłosy, które trudno nazwać muzyką : ”O dziękuję Ci Duchu Święty za łaskę…, że przychodzisz do nas delikatnym tchnieniem.” W zakończeniu słyszymy: „ Jezu Chryste dziękujemy Ci za piękne powitanie przy Zmartwychwstaniu – Pokój Wam ! Za Twoje piękne powitanie - Witajcie ! Pomóż nam Panie, abyśmy codziennie śpiewali Ci przy obudzeniu: Witaj Jezu Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy w Świętej Hostii…” / fragmenty medytacji Pani Wiesławy Bogaczewicz-Biedy/. Ucichła muzyka, jakbyś uciszył Panie burzę na morzu, abyśmy mogli przy Tobie trwać na modlitwie. Nie ma rzeczy wielkich bez jeszcze większego sztormu , o czym Ty wiesz Panie.

Godzina Łaski przed Obliczem Matki

Bliskość, spojrzenie i przytulenie Matki Bożej odmieniło wyraz naszych twarzy, czuliśmy pokój i radość. Tu ma Ona dla każdego nadzwyczajny DAR – pragnienie serca dać nam Jezusa.

Jakże się to stanie? Wierzymy, że Duch Święty usposobi nas do zanurzenia się w to Wielkie Misterium :’’O Duchu Święty, o piękna Miłości Boga, który czynisz z ludzi świętych,…. który przychodzisz do nas kiedy nie umiemy się modlić, pomagasz nam chwalić Boga słowami , których nie można wyrazić…”

Bo czymże jest ludzkie słowo, w obliczu Bożego Słowa ,które jest żywym słowem - słowem Zwiastowania, słowem Przeistoczenia, które na początku dotknęło serce i łono Maryi. Mocą tego Słowa Chrystus czyni chleb i wino swoim Ciałem i Krwią. Łaską jest przyjąć to Słowo jak Maryja, która znalazła tę łaskę u Pana.

Jak pojąć cud Eucharystii ?

Łatwo powiedzieć : z wiarą Maryi i otwartością na działanie Ducha Świętego. Tymczasem, aby się tak stało potrzebujemy formacji eucharystycznej.

Już na początku Homilii usłyszeliśmy : „Jesteśmy na Eucharystii, w której szczególny udział ma Bractwo Eucharystyczne i patrząc na dzisiejsze Słowo, które nam daje Bóg chcemy szukać akcentów eucharystycznych Mamy Ewangelię, która poprzedzona była rozmnożeniem chleba, w tym widzimy zapowiedź Eucharystii. W czasie rozmnożenia chleba Jezus wykonał gest dziękczynienia. Objawił nam ,że Eucharystia jest dziękczynieniem , jest wdzięcznością.”

I tu pytanie do nas skierowane: „To , czy jest w tobie to uczucie, czy jesteś Bogu wdzięczny za swoje życie ? Bo jeśli nie mamy ducha wdzięczności, to może mamy zły obraz Jezusa. Może boimy się Jezusa lub jak apostołowie podczas burzy, jakby nie spodziewali się w tym momencie po Nim niczego dobrego, myśleli że może mieć do nich pretensje z powodu braku wiary. Jaki mamy w sercu obraz Jezusa? Warto zapytać , czy nasz Bóg całe życie nas karze , nie daje nam łaski?

Przychodząc do Jezusa, chcemy przyjść przez Maryję. Ona doprowadzi nas do Niego w sposób łagodny. Patrząc na Jezusa Eucharystycznego, który już objawił się w swoim Słowie, objawi się też w chlebie przemienionym w Jego Ciało i winie przemienionym w Jego Krew. Jezus cudowny …będzie czynił nawet większy cud niż kroczenie po rozszalałym morzu – Jezus Eucharystyczny ! Myślę, że my się Go nie przestraszymy. Jezus będzie w takiej pokornej , prostej formie… prostego chleba i najprostszego wina. Nie boimy się Jezusa , bo spodziewamy się po Nim łaski. Godzina Łaski! Ziemia jest pełna Jego łaski, Jego Darów, wystarczy otworzyć serce i je przyjąć. Takim szczególnym momentem otwarcia się na przyjęcie łaski jest Eucharystia”/ z homilii o. Tomasza Leśniewskiego/.

„Maryjo , Ty jedna uczysz nas rozumieć Miłość Boga. Uczysz nas, że rozumieć Miłość Boga, to rozumieć sens wiary. Rozumieć , a wiec przyjąć sercem i rozumem wiadomość, że żyję . I to ,że żyję jest cudem Miłości. Nie myśleć, że jesteśmy dobrzy, że cokolwiek zrobiliśmy i przyjąć z pokorą słowa – słudzy bezużyteczni jesteśmy żyjący użytecznością łaski – Łaski Miłości!”

/ z medytacji p. Wiesławy przed Najświętszym Sakramentem/.

Duch Święty prowadzi do Eucharystii przez Maryję

Osoby obdarowane miłością do Eucharystii, przynajmniej mające takie pragnienie, nie mogą „wypłynąć na głębię” bez pomocy Ducha Świętego. Nie ma miłości do Eucharystii bez Ducha Świętego, który jest :strumieniem Światła z nieba, Dawcą darów drogich, Światłością sumień…

„Światłości Najświętsza serc wierzących wnętrza poddaj swej potędze…” , w tym duchu usposobiliśmy się do przeżywania naszych konferencji i nauk formacyjnych.

Dotykać tajemnicy obecności Ducha Świętego w Eucharystii znaczy mieć szersze i wnikliwe spojrzenie na Eucharystię , m.in. uświadamiać sobie Jej początek uczyniony mocą Ducha Świętego w ludzkim sercu i umyśle - w Maryi Dziewicy oraz Jej pełnię w Ofierze Chrystusa sprawowanej sakramentalnie na wieki dzięki obecności Ducha Świętego.

Na początku wysłuchaliśmy Ewangelii Zwiastowania, która była przedmiotem rozważań w świetle Eucharystii.

Czy jak Maryja jesteśmy otwarci na Ducha Świętego? Potrafimy jak Ona wyznać swoją wiarę? Zwiastowanie a Przeistoczenie ? Dlaczego Kościół celebruje Eucharystię? Na te i wiele innych pytań odpowiedzią były rozważania o Tomasza Leśniewskiego.

Krótkie odniesieniu do niektórych z nich nie oddaje wnikliwości i różnorodności świadectw ewangelicznych na obecność Ducha Świętego w Eucharystii, których wysłuchaliśmy. Warto jednak wspomnieć pewne akcenty.

Maryja była Niepokalanie Poczęta , a my grzeszni jesteśmy. Jednak Duch Święty przychodzi nam z pomocą, bez której” człowiek nie jest w stanie odkryć w sobie grzechu. Przyznanie się do swoich grzechów, uznanie w sobie grzesznika, to jest pierwszy dar Ducha Świętego w Eucharystii „.

„Niech mi się stanie według słowa twego”. Maryja najpierw poczęła Jezusa w sercu przez akt swojej wiary . Aby przyjąć Eucharystię trzeba wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to kolejny dar Ducha Świętego w Eucharystii - nasze wyznanie wiary.

„Duch Święty zstąpi na Ciebie …” Tak też mocą Ducha Świętego tajemnica Zwiastowania uobecnia się w Eucharystii, chleb i wino stają się Ciałem i Krwią Chrystusa. W pełni Przeistoczenie dokonuje się w chwili podniesienia , w ciszy, kiedy kapłan unosi Święte Postaci . Ale też dzięki Duchowi Świętemu otrzymujemy łaskę poznania i uczestnictwa w Misterium sprawowanej Ofiary. Tak się dzieje podczas modlitwy epiklezy , wspomnianego Przeistoczenia , Komunii Świętej , Bożego Błogosławieństwa…

Jedną z wypowiedzi o. Tomasza było wyjaśnienie w jakim celu Kościół celebruje Eucharystię. „Nie po to, aby schować Jezusa „do spiżarki”, do Tabernakulum, nie po to aby dużo Hostii pozostało. To nie jest istotą Eucharystii. Ważne, żeby Jezus tam był do wystawienia, do adoracji, Jednak pragnieniem Jezusa jest, aby Ewangelia Zwiastowania dokonała się w pełni w Eucharystii. Czyli tak jak Maryja przyjęła Jezusa do swego wnętrza, chce aby Eucharystia spoczęła w naszych wnętrzach. Jezus przeistoczony na Eucharystii pragnie spocząć w naszych sercach!”

„ Pan Bóg pragnie, aby Ewangelia Zwiastowania wydarzała się w życiu każdego z nas , nie tylko w życiu Maryi. I co najważniejsze, ze Zwiastowanie dzieje się na naszych oczach” mocą Bożego Słowa. Tego Słowa o, którym powiedziano...Łk 21,33: Komunia miłości z Bogiem trwa wiecznie!

„To ,że my przychodzimy na Eucharystię , Boga uwielbiamy, że Go słuchamy, że wyznajemy w Niego wiarę, przyjmujemy w Komunii św., to jest owoc działania Ducha Świętego w Eucharystii”.

„Maryja Oblubienica Ducha Świętego w zbawczym dziele Chrystusa”

Taki temat na swoją konferencję wybrał o. Ryszard Żuber, franciszkanin konwentualny. Była ona mocno zakorzeniona w teologii pastoralnej, apostolstwie i duszpasterstwie. Jak zauważono, „stać się mogła inspiracją do nowych odkryć tajemnicy i roli Maryi Matki Jezusa w Kościele i świecie”. Zdecydowanie podniosła naszą duchową poprzeczkę, zwłaszcza jeśli ktoś wziął sobie do serca słowa: „Wykluczenie lub brak wiedzy biblijnej uniemożliwiają poznanie misji Maryi, działającej przez wieki aż do naszych czasów , w mocy Ducha Świętego”. Usłyszeliśmy o doskonałym zjednoczeniu Maryi

z Duchem Świętym, Jej powołaniu do bycia Matką Syna Bożego, w końcu Jej macierzyńskiej trosce o każdego człowieka i o tym jak dzisiaj prowadzi nas do Chrystusa.

Tu nasuwa się pewna refleksja - Eucharystia spina klamrą wydarzenie Zwiastowania i Golgoty. Dalsze dzieje ludzkości wpisane są w te Boże prawdy objawione. Jesteśmy kolejnym pokoleniem ludzi, na których Panu Bogu bardzo zależy. Dlatego doświadczamy obecności Ducha Świętego i Jego działania. Pamiętamy słowa św.Jana Pawła II” Niech zstąpi Duch Twój…” Maryja jako Oblubienica Ducha Świętego, jest Matką Chrystusa i naszą ostoją na wszystkie pokolenia, na co wskazują słowa z „Magnifikat,”: Błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia…”

Jak dzisiaj odkrywamy Bożą prawdę mówiąc, że Duch Święty prowadzi nas do Eucharystii przez Maryję?

Maryja , podobnie jak kiedyś w swoim ziemskim życiu, idzie z nami w pielgrzymce wiary dzięki Temu, który” w Niej mieszka, żyje i to od pierwszej chwili Jej istnienia zawsze i na wieki. On sam jest w Niej miłością …Ojca i Syna …całej Trójcy Przenajświętszej. Jest to miłość płodna, poczęcie…” Z tej miłości udziela nam łask i darów , byśmy poznawali Jezusa, zbliżali się do Niego aż po całkowite zjednoczenie w Eucharystii. Aby „dokonało się”.

Patrząc w aspekcie realiów życia ,jest wiele świątyń i sanktuariów dedykowanych Najświętszej Maryi Pannie. W każdym takim miejscu odczuwa się działanie Ducha Świętego, którego Maryja przyzywa dla swoich dzieci. Od niej otrzymujemy takie dary jak: Różaniec, Szkaplerz, Cudowny Medalik, Nabożeństwo Pierwszych Pięciu Sobót… Warto zgłębiać działanie Ducha Świętego tych cudownych środków Maryjnych, gdyż nie tracą one na skuteczności, a wręcz staja się coraz bardziej potrzebne dla współczesnego człowieka. Wyrazem szczególnej troski i interwencji Maryi są objawienia. Coraz częściej dokonujemy zawierzeń . Św. Jan Paweł II zawierzał Jej całe narody. Niezwykłym darem Maryi dla świata jest Dzieło Dwunastu Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju, czyli dwunastu międzynarodowych ośrodków adoracji Najświętszego Sakramentu.

/z konferencji O.Ryszrda M. Żubera/.

Eucharystii nie można pojąć bez świadomości działania Ducha Świętego i Jego Oblubienicy Maryi. Przepełniona Duchem Świętym , niczego nie zatrzymuje dla siebie, jedynie pragnie , aby” w nas godny Synowi Swojemu przybytek zgotował” na ostateczne spotkanie – ja i Chrystus!

„Przewodnictwo Maryi Królowej Polski” w drodze do wolności

Jubileusz 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości , to 365 dni wdzięczności, wdzięczności, wdzięczności naszym Praojcom, że przez 123 lata niewoli zachowali nam wiarę katolicką i polskość /o.Melchior Królik/.

Wykład „Przewodnictwo Maryi Królowej Polski” o.Melchiora Królika, paulina, to z kolei niepowtarzalna lekcja historii, której nie sposób przyrównać do uniwersyteckiego wykładu

czy przekazu w podręcznikach szkolnych. Ojciec Melchior Królik niejako wydobywał historię naszej Ojczyzny z wiekowych zbiorów Archiwów Jasnogórskich . W prezentacji filmowej przybliżał chronologicznie ułożone zapiski dziejów w ich oryginalnej postaci . Mogliśmy zobaczyć wydarzenia i postacie historyczne w dziełach sztuki , dokumenty zaopatrzone w pieczęci, oryginalne teksty wpisów do ksiąg i kronik, listy, słowa wierszy i pieśni , zdjęcia , pamiątki rodzinne…., a także zapoznać się z oceną wydarzeń tamtych lat wydaną przez ludzi im współczesnych - władców i namiestników, hierarchów Kościoła , a także zwykłych obywateli. Aby zrozumieć dzieje naszej historii potrzebowaliśmy klucza, który – jak się dowiedzieliśmy – wskazał św. Jan Paweł II. To Jasna Góra z obecna tu Królową Polski, która jest „ dana, ku obronie i opiece naszej Ojczyzny, a potwierdzają to wydarzenia różnych czasów” / 3.V.1981r./

Patrząc na bitwy i wojny obronne Polski w różnych wiekach, trzeba powiedzieć, że drogi do zwycięstwa prowadziły przez Jasna Górę, a walki toczyły się pod sztandarami wiary i ufności w pomoc Jasnogórskiej Hetmanki. Wojska Króla Władysława Jagiełły wyruszyły do bitwy pod Grunwaldem w 1410 r. z Bogurodzicą. Król Władysław IV wypełnia ślub swojego hetmana Jana Karola Chodkiewicza, który poległ w zwycięskiej bitwie pod Chocimiem w 1621r. W pielgrzymce dziękczynnej korzy się u stóp Jasnogórskiej Pani „przed tym najcudowniejszym obrazem”. W czasie potopu szwedzkiego: „Cała Polska jest zajęta przez Szwedów. Bronią się jeszcze dzielnie ,zakonnicy na Jasnej Górze, ale nie mają żadnych szans. Chyba ,że Najświętsza Panna do tych niezliczonych cudów, które tam się dzieją doda jeszcze ten nowy cud!” - pisał Nuncjusz Papieski kard.Piotr Vidoni do papieża Aleksandra VII. Dzięki zwycięstwu króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem w 1863 r. na prośbę Królowej Polski Bóg ocalił Europę „Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył”.

Przełomowym okazał się wiek XVIII i postanowienie trzech zaborców: Prus Rosji i Austrii: ”Podejmujemy decyzję całkowitej likwidacji Polski i usunięcia Jej z mapy Europy po wieczne czasy”./Petersburg 24.X.1795r./ Nie był to jednak wyrok Opatrzności Bożej , po 123 latach Polska odzyskała wolność płacąc wielką cenę. „Wolności nie można tylko posiadać… trzeba ją ciągle zdobywać” / św. Jan Paweł II 3.V.1981r./Czasy zaborów to wielki dramat narodowy: zrywy wolnościowe, odwaga i męstwo przywódców i uczestników powstań : listopadowego z 1830 r. i styczniowego z 1863 r.- ich przelana krew, zsyłki na Sybir… Jednocześnie wielkie wyzwanie – praca dla zachowania polskości: języka narodowego i polskiej kultury, w domach, rodzinach, szkołach, kościołach, tajnych zrzeszeniach. Z raportów carskiego gubernatora wiemy, że „Najlepiej byłoby zlikwidować Jasna Górę, ale problem jest w tym, że lud polski wprost ubóstwia to miejsce! Najbardziej niepoprawnymi rewolucjonistkami są polskie kobiety, wychowują dzieci w duchu niepodległościowym i prowadzą na Jasna Górę, aby tam ‘oddychały Polską’”. Papież , św.Jan Paweł II podczas Jubileuszu Jasnogórskiego 3.V.1982r. z wdzięcznością wyznał: ”Zaborcza przemoc przez okres całego z górą wieku wymazała Państwo Polskie z mapy Europy. Jednocześnie Królowa Polski ani przez chwilę nie przestała panować nad Polakami”.

Trzeba powiedzieć ,że Naród Polski wyróżnia pewna istotna cecha, szczególnie w sytuacjach zagrożeń i niebezpieczeństw - duchowa jedność, taki niezniszczalny pierwiastek duchowy, który wciąż scala to co się rozpada. Jest nim wiara i wieź z Maryją Jasnogórską naszą Królową Polski i miejscem Jej panowania – Jasną Górą Zwycięstwa!

Czcigodna Służebnica Boża Wanda Malczewska w naszych czasach

Ta wielka czcicielka Eucharystii i Różańca Świętego , mistyczka XIX wieku /1822-1896/ przekazała wiele proroczych wizji dotyczących Polski i to co najważniejsze, że „się ostanie , o ile nie da sobie wary odebrać…”

Wanda Malczewska objęta jest żywym kultem oraz modlitwą na Jasnej Górze. Od 2002r. w intencji jej beatyfikacji modli się Jasnogórska Rodzina Różańcowa, a od Roku Eucharystii 2004-2005 także Bractwo Eucharystyczne. Jej świątobliwe życie jest tutaj jednym z tematów konferencji podczas dorocznych Rekolekcji Różańcowych / październik/ i Zjazdów Eucharystycznych / marzec/.

W tegorocznym zjeździe uczestniczyli m.in.: ks.Jan Cholewa, prob. Parafii w Parznie, gdzie apostołowała Wanda Malczewska oraz wierni i krzewiciele jej kultu z tej i okolicznych parafii, a także władze lokalne - wśród nich Karol Sikora, wójt gminy Kluki z małżonką Mileną, którzy łączą się w akcjach wspierania procesu beatyfikacji naszej kandydatki na ołtarze, przede wszystkim modlitwie o cud.

Najmłodszymi uczestnikami tegorocznego Zjazdu była grupa Dzieci, ze Szkoły Podstawowej im. Wandy Malczewskiej. Przybyły z nauczycielami , p. Małgosią i p.Aleksandrą. Przywiozły sztandar z wizerunkiem swojej Patronki oraz prace Jej poświęcone,nagrodzone w konkursie.

Urzekły nas prezentacją wydarzeń z życia szkoły, która słucha i rozumie - duchem tu obecną - Wielką Polkę. Tę, która kochała dzieci i młodzież, troszczyła się o ich edukację i dobre wychowanie.

Poruszył nasze serca program muzyczny i słowa hymnu szkoły:”Patronka Wanda Malczewska jest zawsze pośród nas , uczyła kochać bliźnich i cały świat”.

Potomkowie Czcigodnej Służebnicy Bożej z rodziny Malczewskich herbu Tarnawa propagują heroiczne cnoty swojej kuzynki czyniąc m.in. darowizny w postaci dzieł sztuki, które przedstawiają Jej wizerunki. Jasna Góra w roku 2017 otrzymała dwa takie obrazy przekazane przez Państwa Profesorów Marię Janik Czachor i już śp.Andrzeja Czachor oraz Pana Andrzeja Tarnawę- Malczewskiego.

Ks.dr Kazimierz Dąbrowski, biograf Czcigodnej Służebnicy Bożej , uczestnik naszych dorocznych zjazdów, odniósł się do kultu Eucharystii w Jej życiu.” Msze św. uważała za szczyt szczęścia ziemskiego, przeżywała ekstazy, miała wizje… Pozbawiona pokarmu eucharystycznego opadała z sił. Gdy budziła się w nocy , przenosiła się myślą do Kościoła , gdzie Aniołowie adorują Pana Jezusa. ”

Miłość do Jezusa uświęcała jej codzienne życie, które ofiarowała Bogu i Ojczyźnie. Słowa Chrystusa:”O jakże Mnie to boli,że dawna wasza pobożność coraz więcej słabnie w tym Narodzie,że oświeceni psują prostaczków zamiast dawać im dobry przykład. Ach jak Mi żal tego Narodu”,

przekazała nam na te czasy.

Obraz życia Czcigodnej Służebnicy Bożej , postrzegany dziś jako wzór apostolstwa dla ludzi świeckich jest nieprzebrany w treści. Ks. Proboszcz Parafii w Parznie Jan Cholewa przybliżył niektóre istotne momenty, m.in. ten,że w swoim środowisku : uczyła dzieci i młodzież czytać i pisać, nauczała historii Polski. Uważała ,że bez edukacji i wartości duchowych Naród nasz zginie. W duchu ewangelicznej miłości spieszyła z pomocą biednym, potrzebującym opieki i chorym. To Jej duchowe i intelektualne przesłanie przynagla nas , abyśmy troszczyli się o nasze młode pokolenie.

Samo Parzno zmienia się pod wpływem duchowej obecności tak Wielkiej Patronki. W rejonie Kościoła powstało Muzeum Modlitewnika Polskiego z ekspozycją trzech tysięcy unikalnych wolumenów. Inspiratorką tego dzieła była śp.Pani dr Wiesława Piontek. ”Echo z Parzna” pod red. Pana Mirosława Orzechowskiego jest formą ożywiania kultu naszej Rodaczki, który wychodzi poza granice Ojczyzny.

Parafia w Parznie i okoliczne Parafie oraz Władze Lokalne : Bełchatów ,Kluki – zaszczycił nas swoją obecnością Pan Wójt Karol Sikora z małżonką Mileną nie po raz pierwszy … łączą się w akcjach wspierania procesu beatyfikacji naszej kandydatki na ołtarze , przede wszystkim w modlitwie o cud.

Wierzymy, że Czcigodna Służebnica Boża potrzebuje jasnogórskiej drogi do chwały ołtarzy.

Zjazd Eucharystyczny błogosławionym oddechem

Czuliśmy się jak w rodzinnym gronie na spotkaniu u Matki i Królowej. Tu o wszystkim się mówi…

Nadeszła wiadomość z Paryża ,że Marii Pietrzak nie będzie , ale… jest świadectwo małej Antoniny Meo adorującej Pana Jezusa :”Obiecuję Ci, że będę coraz lepsza , lepsza niż w roku ubiegłym , a Ty pomagaj mi być dobrą… Jezu nie odczuwałbyś tych obraz …mógłbyś wejść do mojego serca i zamknąć się w nim”. Stawiajmy na dzieci, bo „takie będą Rzeczypospolite, jakie ich dzieci chowanie”. Pozdrawia nas p.prof. Maria Janik-Czachor i ufa, że bliski jest czas na beatyfikację jej kuzynki Czcigodnej Służebnicy Bożej Wandy Malczewskiej, bo …Ojczyzna - od wieku – wolna! Wdzięczni jesteśmy za wiele modlitwy Pani dr Stefanii Chase z Chicago , która „ zasiała dużo ziarenek” miłości do Chrystusa Eucharystycznego w Polsce i Ameryce, także na Jasnej Górze i w naszym Bractwie.

Matko Królowo nie milczysz lecz otwierasz nasze serca na sprawy Ojczyzny - jakie bywały oblicza naszej wolności?”Nielegalne kwiaty, zakazany krzyż” , słyszymy słowa piosenki Jana Pietrzaka z okresu stanu wojennego we wspaniałym wykonaniu Ks. Antoniego Micińskiego. Maryjo, czy można powiedzieć więcej o stanie naszego ducha osobistego i narodowego, czy można zdobyć się na głębszą refleksję i oddanie Tobie?… Zasłuchaliśmy się w słowa wiersza Jana Lechonia „Matka Boska Częstochowska ubrana perłami … po mistrzowsku wyrecytowane przez Ks.Antoniego.

Najważniejszy jesteś jednak Ty , O Panie !

Jezu, jesteś miłosierny ,przyszedłeś po raz drugi na nasze spotkanie. Słowa o.Tomasza zjednoczyły wszystkie nasze serca w jedno przed Tobą „Przyszedłeś, aby wypełnić nas swoją łaską Znasz naszą prośbę , abyś w nasze serca wlał najpiękniejszy dar - Miłość ! Abyśmy , patrząc na Ciebie - obecnego tak pokornie wśród nas - nauczyli się kochać drugiego człowieka bezinteresownie , za nic.

Ufamy, że hasło IX Zjazdu Bractwa Eucharystycznego wypełniło się - Duch Święty prowadzi do Eucharystii przez Maryję ! Ufamy,że zebrał nas z tak różnych stron Polski , w miejscu, gdzie króluje Maryja .Przez Maryję prosimy Cię Jezu, abyś wzmacniał te wszystkie ośrodki Adoracji Twojego Ciała w Polsce , w Europie i na całym świecie ‘’.

Zofia Chmielewska

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd