Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Maryjo! Królowo Pokoju, Niewiasto Eucharystii do Syna Swego nas prowadź!

Bliskość Chrystusa najdoskonalej i najwierniej przeżywała w swoim sercu Maryja Matka. Z jej Niepokalanego Serca , ze źródła miłości do Syna Bożego , czerpali zawsze i wciąż to czynią ojcowie Kościoła i ludzie żywej wiary , którzy rozumieją drogę „przez Maryję do Jezusa”.

Królowo Pokoju

Pokój zostawiam wam, pokój mój daje wam .Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka ! / J 14.27/ powiedział Chrystus do Apostołów przed Wniebowstąpieniem. Zdarzało się, że Maryja przebywała, razem z nimi , w oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego

/Dz 1.14/ i jak zauważył O. Święty Jan Paweł II : Tej obecności nie mogło oczywiście brakować podczas sprawowania Eucharystii wśród wiernych pierwszego pokolenia chrześcijan, z gorliwością trwających „ w łamaniu chleba „/Dz 2.42/. Na pewno bliskie były Maryi słowa i dar Chrystusowego pokoju , szczególnie w świetle zapowiedzi Jezusa , że po Wniebowstąpieniu ześle Parakleta Ducha Świętego, który wszystko przypomni co On powiedział / J 14.26/. Dlatego zwracamy się do Maryi „ Królowo Pokoju”. Ona potrafi przygotować nasze serca na dar Bożego pokoju i najlepiej wie, w jaki sposób Duch Święty może to uczynić. Człowiek zły i bezbożny ma serce przewrotne , z którego wychodzą złe myśli, nierząd , kradzieże , zabójstwa, chciwość przewrotność , podstęp, zazdrość , pycha, głupota /Mk 7.20-23/ . Bóg widzi ludzkie serce i jeśli odstąpi ono od zła, Chrystus powiedział: Jeśli Mnie kto miłuje , będzie zachowywał moją naukę , a Ojciec mój umiłuje Go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy / J 14.23/. .

Ojciec Święty Jan Paweł II patrzący oczami Chrystusa na sprawę pokoju na świecie , kiedy zagrożenia przybierają postać wewnętrznego rozdarcia wielu narodów, inne pochodzą z głębokich ostrych napięć między wrogimi sobie narodami i blokami w łonie światowej wspólnoty , uświadomił tę prawdę w Orędziu na Światowy Dzień Pokoju /1 stycznia 1982r./ Potrzebne są wysiłki na rzecz pokoju, które czyni człowiek lecz pokój przede w wszystkim jest darem Boga . Oby społeczność ludzka uświadomiła sobie , że zadanie to przekracza ludzkie siły. Za konieczne uznaje wezwanie chrześcijan do wzmożonej modlitwy Oby żarliwe błaganie wznosiło się do Boga ze wszystkich stron świata!.

Św. Jan Paweł II cały oddany Maryi /Totus Tuus/, jeśli nawet nie nazywa Maryi Królową Pokoju, upatruje w Niej ratunek dla zagrożonego pokoju . Na progu III tysiąclecia chrześcijaństwa wyznacza Kościołowi drogę - program kontemplacji Chrystusa z Maryją . Poleca Różaniec Święty jako modlitwę kontemplacyjną . W liście o Różańcu „Rosarium Virginis Mariae” podkreśla nieocenione znaczenie tej modlitwy w sprawach wymagających „interwencji z Wysoka”. Pisze: Kościół zawsze uznawał szczególną skuteczność tej modlitwy , powierzając jej wspólnemu odmawianiu, stałemu jej praktykowaniu, najtrudniejsze sprawy. W chwilach , gdy samo chrześcijaństwo było zagrożone, mocy tej właśnie modlitwy przypisywano ocalenie przed niebezpieczeństwem, a Matkę Bożą Różańcową czczono jako Tę, która wyjednywała wybawienie. Dziś skuteczności tej modlitwy zawierzam … sprawę pokoju w świecie i sprawę rodziny. Wędrówka z Maryją po drogach tajemnic różańcowych jest źródłem Bożych łask i błogosławieństw .Błogosławieni , którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi /Mt 5.9/.

Niewiasto Eucharystii

W programie dla Kościoła Świętego na nowe tysiąclecie , nienowym i niewyszukanym, jak powiedział Ojciec Święty , chodzi o nową gorliwość w życiu chrześcijańskim, która wiedzie przez Eucharystię. W Encyklice o Eucharystii odwołuje się do wspomnianego wcześniej Listu o Różańcu, w którym uznaje Najświętszą Dziewicę za „Mistrzynię w kontemplowaniu Chrystusa”. Mając świadomość Największego Daru, którym jest Chrystus w Tajemnicy Eucharystii nie możemy dorównać Maryi Niepokalanej w uwielbieniu Syna Bożego , ale możemy ją naśladować. W części Encykliki o Eucharystii poświęconej Maryi św. Jan Paweł II przywołuje radosne i bolesne wydarzenia z jej życia , dostrzega związek Maryi z Eucharystią przez jej wewnętrzną postawę .Uznaje, że Maryja jest Niewiastą Eucharystii w całym swoim życiu. Jeśli Magnifikat wyraża duchowość Maryi, nic bardziej niż ta duchowość nie pomoże nam przeżywać tajemnicy eucharystycznej. Eucharystia została nam dana , ażeby nasze życie , podobnie jak Maryi, było jednym ‘magnifikat’! Aby się tak stać mogło w naszym życiu, Kult jakim otoczona jest Eucharystia poza Mszą Święta ma nieocenioną wartość, nasze trwanie na adoracji przed Chrystusem obecnym pod postaciami eucharystycznymi, szczególnie podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu. Przez Maryję dotykamy tajemnic naszego życia w Chrystusie. Prawdę tę znajdujemy chociażby w słowach po modlitwie na Anioł Pański : Łaskę Twoją , prosimy Cie Panie , racz wlać w serca nasze, abyśmy za Zwiastowaniem Anielskim wcielenie Syna Twego poznali , przez Mękę Jego i Krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni… Bliskość z Chrystusem, postawa uwielbienia i dziękczynienia są źródłem łaski dla nas samych. Wielkim darem Bożym jest przemiana wewnętrzna człowieka w obcowaniu z Chrystusem. Do nawrócenia serca, a co za tym idzie - również do wiary, nie dochodzi się za pomocą własnych sił i pragnień / 1Kor 2.9/, lecz tylko dzięki temu, ze sam Bóg otwiera ludzkie serce…posyłając do serca Ducha swego Syna /2 Kor 1.22/ … i tam panuje pokój Chrystusa.’ A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy ‘/ ks.J.Kudasiewicz/ .

Pokój na świecie jest największym dobrem dla człowieka i całej ludzkości, jest Maryjnym TAK na dar Bożej Łaski, którą człowiek może przyjąć odrodzonym sercem , otwartym na Ducha Świętego, aby na nowo przyszedł Chrystus i zakrólował na ziemi.

Maryjo, Królowo Pokoju , Niewiasto Eucharystii , dzisiaj stajesz z nami pod Krzyżem Chrystusa, aby wybłagać PRZEISTOCZENIE i na nowo prosić o dar pokoju, którego tylko Pan Bóg może nam udzielić w swoim Miłosierdziu.

Zofia Chmielewska

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd